Cos Tècnic: Daniel Alonso Garcia Yabar (1 Ent.), Josep Maria Parés Cera (2 Ent.), Guillem Villalta Castro (Delegat). Plantilla: Temp. 2019/2020