PRESIDENT: 

 

Francisco Javier Zufia Berlanga

 

VICEPRESIDENT: 

 

Joan Soler Cordoba

 

SECRETARI: 

 

Josep Maria Olivella Torrents

 

TRESORER: 

 

Xavier Borrull Cambil

 

VOCAL: 

 

Eloi Julià València

 

VOCAL:

 

Josep Maria Parés Cera


Àrea Esportiva.

 

Josep Maria Parés Cera

Javier Zufia Berlanga

 

Àrea Econòmica.

 

Xavier Borrull Cambil

Josep Maria Olivella Torrents

 

 

Àrea Administrativa.

 

Xavier Borrull Cambil

Eloi Julià València